Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim Mağazacılık Hizmetleri (“Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim olarak,

Kimlik bilgileri (ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi),

İletişim bilgileri (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi), lokasyon bilgileri (bulunduğu yerin konum bilgileri),

Müşteri işlem bilgileri (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi),

İşlem güvenliği bilgileri, (pazarlama bilgileri IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)  

Pazarlama bilgileri (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)

Çerez Bilgileri (Site içerisindeki davranışları, konumu, tarayıcı bilgisi, işletim sistemi bilgisi, site ziyaret süreleri, alışkanlıkları, ilgi alanları, IP adres bilgileri)

İşitsel Kayıtlar (işitsel kayıtlar gibi)

şeklindeki kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir. Banka bilgisi, Banka kartı veya kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve cvv kodu gibi kredi kartı bilgileriniz satış sırasında işlenmekte ise de bu verileri saklamamaktayız. Veri Sorumlusu olarak KVK Kanunu kapsamında bütün sorumluluklarımızı aşağıdaki şekilde yerine getirmekteyiz.

A) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim tarafından aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

•    Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması, Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisinde girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması amacıyla, 

•    Site ve/veya mobil uygulama veya mağaza ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanlarını, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel verilerini, ziyaretçi hareket, sipariş ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla, 

•    Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim internet sitesi ve/veya mobil uygulama içinde özel hesap oluşturulması için (örn. İsim-soyisim, e-posta adresi), 

•    Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, Sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak işlemek için (örn. İsim-soyisim, adresi, doğum tarihi)

•    Teslimat durumunu bildirmek amaçlı kısa mesaj bildirileri göndermek için (örn. cep telefon numarası)

•    Haber bültenleri, kampanyalar, etkinlikler, koleksiyon tanıtımları, anket ve kataloglar gibi pazarlama içerikleri göndermek için (örn e-posta adresi, İsim-soyisim ve posta adresi) 

•    Satın alınan ürünlerin teslimatında olası sorunları iletmek için (örn. telefon numarası, adres) 

•    Sorulara cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek için (örn. e-posta adresi, cep telefonu numarası)

•    Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına Trend analizleri ve istatistiksel analizler, araştırma ve anketler yapmak (örn. E-posta adresi, alış-veriş alışkanlıkları, adres, gezinme davranışları)

•    Çevrimiçi alışveriş ve yasal yaşta olunduğunu doğrulamak için (örn. doğum tarihi)

•    Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim  ve Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim  adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için.

•    Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gibi mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için.

•    Sitenin ve/veya Mobil Uygulama’nın güvenliğini güçlendirmek için. 

B) Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim Bünyesinde Bulundurulan Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

Toplanan kişisel verileriniz; Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim’nin müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, bağlı ortaklıklarımıza  hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere, hizmet aldığımız kargo, bankalar, Analiz firmaları, reklam firmaları, araştırma firmaları, alt yapı firması, çağrı merkezi, veri tabanı, sms ve mail sağlayıcı, kişiselleştirme gibi 3. Firmalar ile paylaşılmaktadır. Kimlik, iletişim bilgileriniz yurtiçinde bulunmakla birlikte, hizmet aldığımız firmaların servislerinin yurtdışında bulunması sebebi ile, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği ve pazarlama bilgileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt dışına aktarılmaktadır. 

Ancak; verileriniz her halükarda Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

C) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, üyelik ve satış formları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği, Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim tarafından [_Kanunlarda açıkça öngörülmesi., Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sahibinin açık rızası] hukuki sebeplerinden bir veya birkaçı ile toplanmaktadır. Bu hukuki sebep/lerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (A) ve (B) başlıklı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.    

D) Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizi korumak için Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda https://sibelincocukdunyasi.com/Kisisel_Verilerin_TalepEdilmesi_BasvuruFormu.pdf linkinde belirtilen Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

E) Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim’ ye iletmeniz talebinize ilişkin en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak dönüş sağlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak

•   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•   KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://sibelincocukdunyasi.com/Kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-metni adresindeki formu doldurarak, “Alsancak mahallesi Keskin caddesi No:34/5 Etimesgut Ankara” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını bilgi@sibelincocukdunyasi.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Sibelin Çocuk Dünyası Çocuk Giyim in yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Sibel'in Çocuk Dünyası Çocuk Giyim Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Daha Sonra
İzin Ver